Voorzieningencluster De Laak

Vathorst is een van de uitbreidingsgebieden van de Gemeente Amersfoort.Hier verrijst binnen een aantal jaren een nieuw stadsdeel. Het voorzienin-gencluster biedt huisvesting aan een kinderdagverblijf, een peuterspeel-zaal, twee basisscholen, een vrijetijdscentrum en een sportvoorziening. Het geheel wordt nog gecompleteerd met een aantal schoolwoningen.Binnen dit concept wordt een zeer vooruitstrevend dagarrangement aan-geboden aan kinderen en hun ouders: niet alleen onderwijs maar vooral ook een goed en compleet aanbod van voor- en naschoolse opvang wor-den in dit concept verwerkt.