Brede School Maasbracht

Met de Brede school Maasbracht ontstaat in de gemeente Maasgouw een multifunctioneel gebouw voor jongeren, ouders, professionals en alle inwoners van Maasgouw. Aanleiding voor de ontwikkeling van de plannen voor een Brede School was het behoefte aan herhuisvesting van de basisscholen De Tweesprong en Het Palet met de wens om samen te werken op het bereik van zorg- en dienstverlening aan kinderen en hun ouders. Uiteindelijk is de samenwerking dusdanig uitgebreid dat nu met de partners – de basisscholen De Tweesprong en Het Palet, de kinderopvang organisatie Menswel, de GGD, een huisartsenraktijk en de podotherapiepraktijk 'Foot Vision' – een breed aanbod voor alle inwoners van Maasgouw ontstaat. De Brede School Maasbracht zal op de locatie Zandkuilweg/Kruisweg huisvesting vinden. Op hetzelfde bouwterrein en in directe stedenbouwkundige relatie vinden ontwikkelingen plaats voor de realisatie van een woon-zorginstelling.