Brede school Hoogerheide

De brede school ligt in een voormalig kloosterpark dat als open en toegankelijke groene ruimte in de kern van Hoogerheide bewaard is gebleven. Om zo veel mogelijk het karakter ervan te benutten hebben we de brede school in de zuidoosthoek geplaatst, tegenover de eiken houtwalm, en een gekromde plattegrond met een gelede vorm meegegeven. Hierdoor blijft zo veel mogelijk van de oorspronkelijke parkstructuur bewaard en krijgt het gebouw een uitnodigend karakter naar zijn omgeving. Het gebouw is uitgevoerd in een baksteenarchitectuur met veel aandacht voor details en aansluitingen. Zowel buiten als binnen is de kleurtoepassing terughoudend: buiten vanwege de inpassing in het groen, binnen om een eigen karakter mee te geven en om sfeer in algemene ruimtes op te roepen. Het speelterrein zelf is zodanig ingericht dat het een natuurlijk onderdeel van het park vormt. De brede school heeft door zijn gekromde plattegrond een centrale plek waar op de begane grond de BSO gehuisvest is. Daaraan grenzen de speellokalen, die door het openschuiven van een aantal panelenwanden tot een grote ontmoetings- en voordrachtsruimte kunnen worden gecombineerd. Dit geheel nodigt uit tot samenwerking tussen de partners: er is een gemeenschappelijk deel waar men elkaar kan ontmoeten en van elkaar kan leren. De trappen naar de verdieping kijken hierop uit en kunnen als tribune worden ingezet. De klaslokalen en verwerkingsruimtes zijn rondom deze kern gegroepeerd op een dusdanige wijze dat scholen bij krimp of groei eenvoudig in en uit elkaar kunnen groeien en van elkaars ruimtes gebruik kunnen maken.