Openbare Brede School De Border

In de nieuwbouwwijk Nieuwland in Amersfoort diende ten behoeve van het Openbaar Onderwijs en de Buitenschoolse Opvang een nieuw gebouw gerealiseerd te worden. Op een zeer krappe locatie is de zestienklassige school ontworpen in drie bouwlagen. Hierin geïntegreerd zijn de ruimtes voor de buitenschoolse opvang en de algemene ruimtes die door buurtverenigingen gebruikt kunnen worden. Op de begane grond zijn de speellokalen van de school dusdanig geplaatst en van schuifwanden voorzien dat in een oogwenk deze ruimte multifunctioneel kan worden ingezet. Zo beschikt de BSO over een adequate speelruimte en kunnen verenigingen ’s avonds gemakkelijk van deze ruimtes gebruik maken. Omdat het buitenterrein zeer klein is, is het gebouw ontworpen met een groot dakterras dat eveneens als buitenspeelruimte dienst kan doen. Het gebouw is uitgevoerd: in november 2002 is de school er gebruik van gaan maken.