Brede School Valkenburg

De brede school Valkenburg omvat twee basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaal. Het programma is in een nagenoeg rechthoekige plattegrond ondergebracht. Het gebouw is opgebouwd vanuit een centrale en multifunctionele kern. Deze wordt gevormd uit de twee speellokalen, de aula’s en de ruimtes van kinderopvang en peuterspeelzaal die alle in elkaars nabijheid zijn geplaatst. Aan weerszijden van deze kern zijn de twee scholen geplaatst. Op de begane grond hebben zij elk twee klaslokalen en een wissellokaal, dat grenst aan de gemeenschappelijke ruimte. Het gebouw wordt door een groot dak afgedekt waarbij de twee uiteinden, met op de verdieping de klaslokalen van de scholen, een verbijzondering. Hierdoor komt het gebouw als een eenheid over maar doet het ook recht aan de wens van herkenbaarheid van de scholen. Er is voor een constructieve opzet van het gebouw gekozen waarbij de dragende buitengevels onder één grote kap zijn geplaatst, waardoor de meeste binnenwanden als systeemwanden kunnen worden uitgevoerd, om mogelijke toekomstige aanpassingen makkelijk uit te kunnen voeren.