Koninklijke Kentalis

Verbouwing van een basisschool naar een speciale onderwijsinrichting voor kinderen van twee tot vijf jaar, waarbij sprake is van ernstige communicatieproblematiek. Dit ten gevolge van een ernstig vertraagde of verstoorde auditieve, spraak-taal en/ of communicatieve ontwikkeling.