Scholen en Welzijnscluster de Volgerlanden

Het scholen- en welzijnscluster biedt onderdak aan vier basisscholen, elk van verschillende denominatie. Samen zullen zij 44 groepsruimtes omvatten. Daarbij is een welzijnscentrum geplaatst waarin een kinderdagverblijf (4 groepen dagopvang) een BSO-unit (2 groepen), een peuterspeelzaal (2 groepen) tienerruimte en kantoren voor de welzijnsorganisatie. Om maximale herkenbaarheid te verkrijgen zijn de verschillende units (scholen, KDV, bso etc.) als losse units vormgegeven en samen aan een verbindende gang gesitueerd. Het geheel wordt verbonden door het toepassen van één materiaal: grijze baksteen en verlevendigd door verschillende kleuren panelen en zonweringen.