Scholencluster Harmelen ALL ELECTRIC

De gebruikers zijn trots op de zeer lage energiekosten. En terecht, het gebouw is bijna energie neutraal. Ook functioneel is het scholencluster in Harmelen doordacht door de meerwaarde te benutten van de clustering. Zo beschikken de drie basisscholen en buitenschoolse opvang over twee speellokalen in het hart van het gebouw die flexibel inzetbaar zijn. Specifieke voorzieningen voor elke school, zoals een zelfstandige entree en de inrichting van de hal, versterken de eigen identiteit waar de scholen zich mee profileren.