Koninklijk Technisch Atheneum

Het nieuwe schoolgebouw huisvest de eerste graad van het Koninklijk technisch Atheneum te Brasschaat op het terrein van de bestaande campus. Doelstelling van het ontwerp was niet alleen een gebouw voor de eerste graad  te ontwerpen maar daarmee ook een structurerend element in de campus in te brengen. We hebben de nieuwbouw geplaatst in het verlengde van de twee semi-permanente lokalen. Daarmee spant de nieuwbouw samen met het  toekomstige her in te richten gebied  een gebied op dat als een verbindend element in het terrein komt te liggen.