Vleugelschool Zuid en Park

Multifunctioneel gebouw met 3 basisscholen, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, consultatiebureau, GGD, bibliotheek, wijkcentrum en gymzaal. Op de 2e t/m 4e laag zijn in totaal 28 woningen gerealiseerd. Gebouw heeft een sterke relatie met het nevengelegen zorgcentrum en het park.