Résidence ‘In den Gaaper’, Rothem

In de kern Rothem op de hoek Aan de Gapert-Klinkenberg 22 lag het voormalig Europaseminarie. Het complex heeft de benaming Résidence “In den Gaaper” naar een oude gevelsteen uit 1745 welke ter plekke nog aanwezig is als aanduiding van de voormalige carréhoeve met markante binnenplaats. Uit geschriften is verder gebleken dat op de hoeve ooit een bierbrouwerij was gevestigd. In 1961 werd de hoeve op de fundamenten na met de grond gelijk gemaakt en vervangen door het Europaseminarie. Een pand dus met een historie waarvan de karakteristieken voortleven in de Résidence “In den Gaaper”. De binnenplaats evenals de poort met onderdoorgang zijn kenmerkend voor de architectuur van dit complex dat zal bestaan uit middelgrote en grote appartementen. Het complex is daartoe deels gesloopt en verbouwd en aangevuld met nieuwbouw. In totaal zijn in het complex 25 luxe appartementen gerealiseerd worden. Alle woningen zijn verkocht (19stuks) of verhuurd (6 stuks).Het complex is deels bestemd voor senioren en deels voor huurders en kopers die bewust kiezen voor een luxe en ruim appartement zonder tuin.