Extra pagina'sSloop en nieuwbouw Rustoord

Sloop en nieuwbouw Rustoord

Begin 2021 start de sloop van de 20 kenmerkende witte woningen aan Rustoord 1 tot en met 20 in Reuver. Binnenkort verlaten de laatste tijdelijke bewoners van Rustoord hun woning. Nester gaat op deze plek nieuwe sociale huurwoningen bouwen. De komende tijd onderzoeken we welke vorm deze nieuwbouw gaat krijgen.

In de eerste maanden van het nieuwe jaar gaan alle woningen tegen de vlakte. In de tussentijd verkent Nester de opties voor nieuwbouw.

De locatie in Reuver, die dicht bij het centrum ligt, biedt veel mogelijkheden. Nester bekijkt nu hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de vraag naar sociale huurwoningen in de regio. Daarnaast moeten de plannen passen in de omgeving en financieel haalbaar zijn. Wij stemmen onze ideeën af met de gemeente Beesel zodat de woningen aansluiten op het woonprogramma en de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Beesel. In het voorjaar van 2021 kunnen we hier meer duidelijkheid over geven. Zeker is dat er minstens 20 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd.

Wilt u op de hoogte blijven van Rustoord? Begin 2021 starten we met een e-mailnieuwsbrief. Meer informatie: https://lnkd.in/g5-uMpw#Nesterbouwt