Wijkhuis brede School Binnenstad-Oost

De gemeente Helmond heeft een uiterst ambitieus plan om de binnenstad–oost ingrijpend aan te passen en te herstructureren. Het Wijkhuis Brede School (WhBS) is het eerste en voornaamste openbare gebouw in deze operatie en bedoeld om een centraal ontmoetingspunt voor alle bewoners van het gebied te creëren. In het gebouw worden gehuisvest: een wijkcentrum met café, ontmoetingsruimtes, vergadercentrum, kantoren en tienerruimtes, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een basisschool en een gymnastieklokaal.