Basisschool ‘’t Plein’

Nieuwbouw van twee samengevoegde basisscholen met een gymzaal en een peuterspeelzaal. Met de geplande nieuwbouw kan de noordzijde van ‘Het Plein’ stedenbouwkundig worden afgerond. Aan de zuidzijde wordt de mogelijkheid gecreëerd om de ontstane ruimte in te richten ten behoeve van de ecologische verbindingszone van ‘het Miljoenenlijntje’. De voorgeschreven bebouwingsgrenzen en de opgave van de maximale bouwlagen maken het noodzakelijk om een langwerpig en compact gebouw te ontwerpen en de gymzaal ondergronds te realiseren. Het ontwerp is zodanig vormgegeven dat dit een minimale energievraag heeft en dat deze volledig in, bij of op het gebouw duurzaam wordt opgewekt. Het compacte gebouw heeft een goede verhouding tussen vloer- en geveloppervlakte wat gunstig is voor het energieverbruik, waardoor een hoogambitieniveau van het energieverbruik wordt nagestreefd (nulenergiegebouw).