Los Hoes

Nieuwbouw onderwijs gebouw met inpassing va BSO en KDV. Nieuwbouw is opgezet volgens nieuwe onderwijs visie, geen lokalen structuur meer aanwezig. Per cluster 2 af te sluiten lokalen en overige is één grote ruimte. Binnen deze ruimte wordt dmv losse inrichting groepen gecreëerd. Door de nieuwe onderwijsvisie te vertalen in de ruimten van de nieuwbouw speelt de losse inrichting (multifunctioneel inzetbaar) een grote rol. Voor dit onderdeel heeft Frencken Scholl ook opdracht gekregen.