OBS Prof. Casimirschool

Wie de buurt inloopt waarin de Casimirschool staat ervaart de rustige sfeer door de samenhangende eenheid van stratenplan en bebouwing. De OBS professor Casimir is in de jaren twintig gebouwd in dezelfde stijl als de omliggende woningen in de omgeving van Park Vreugd en Rust in Voorburg. Oorspronkelijk waren het twee afzonderlijke gebouwen, een lagere school en een ULO-school, die nu een geheel vormen. De architectuur van school heeft met de woningen gemeen de baksteen gevels, wit en donker geschilderde houten kozijnen, sterk overstekende dakgoten, en gemetselde schoorstenen. De school onderscheidt zich vooral van de woonbebouwing door unieke details zoals sierlijk gesmeedijzerde vlaggenmasthouders, kenmerkende vensterindeling waaruit de functie is af te lezen en geglazuurd tegelwerk met de oorspronkelijke naam van de school.