Brede School Broekhem

Nieuwbouw van een brede school met daarin opgenomen een vijfklassige basisschool, tienerruimte, een kinderdagverblijf (2 groepen dagopvang) een BSO-unit (2 groepen) alsmede een voorbereiding op samenwerking met VMBO Stella Maris.