Brede School 'Op de Cour'

Een op een H-vormige plattegrond gebaseerde brede school, waar in het har van het gebouw de gebruikers elkaar kunnen ontmoeten.In elk van de “poten”van de H is een andere functie ondergebracht: de bibliotheek, basisschool de Tangram, basisschool de Cramignon en een vleugel met daarin de peuterspeelzaal, kinderdagopvang en de BSO. De scholen maken gebruik van clusters van lokalen, waarbij steeds twee zeer ruime klaslokalen een zogenoemd “kabinet”  delen. Dit kabinet kan worden ingezet als traditionele klas maar ook als verwerkingsruimte, als overloop voor klasse-overstijgend werken. De scholen werken ieder apart maar kunnen bij groei of krimp in en uit elkaar groeien. Delen van het schoolgebouw kunnen op termijn geschikt gemaakt worden voor een andere functie zodat de eigenaar niet met leegstand hoeft te worden geconfronteerd. De architectuur is afgestemd op het BP Poelveld: een baksteen architectuur met een toepassing fris witte en speelse kozijnen. Het thema hemelwater is gebruikt als element in de gevels en op het speelterrein: de regenpijpen eindigen in een betonnen bakje waaruit kinderen water kunnen scheppen voor de tuin of voor spel. Als  de bak vol is loopt het water via goten op het speelterrein naar de wadi.Het geheel is zorgvuldig ingebed in de groene wig in het nieuwe Poelveld. De school heeft de beschikking over een ruim speelterrein dat grotendeels ook door de buurtkinderen wordt gebruikt.