Beatrix Campus

De Beatrixschool vormt onderdeel van een ensemble van gebouwen op een binnenterrein gelegen aan de van Schendelstraat. Dit verborgen stukje groen in het midden van de wijk doet opvallend ruim aan. De 19 klassen zijn in clusters van onder-, midden- en bovenbouw als bloembladeren rond een centrale kern gegroepeerd. Dit alzijdige gebouw houdt vanuit alle lokalen contact met het omringende groen. Vanuit de klassen overstijgende visie zijn de lokalen als kleinere instructie lokalen verwezenlijkt en is er nadrukkelijk licht, lucht en ruimte gegeven aan de verwerkingsruimte en de centrale ruimte. In de gevelmaterialisatie is gezocht naar een duurzame oplossing in de vorm van houtogende eterniet planken. De school gaat in kleur en textuur op in het groen van de omgeving. Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang hebben een plek gekregen in de nog te revitaliseren boerderijschool, gelegen naast de kinderdag opvang. Grenzend aan de Van Schendelstraat en in het verlengde van de boerderijschool is een nieuwe gymzaal gerealiseerd. Het nieuw ingericht binnenterrein gaat al deze onderdelen verbinden tot een werkend geheel.