Brede School Musschenberg

Brede school Musschenberg is een zeer compact gebouw dat meer functies herbergt dan op het eerste gezicht lijkt. Op de begane grond zijn een dubbel speellokaal, klaslokalen met verwerkingsruimte, de peuterspeelzaal Kakelbont en buitenschoolse opvang De Bonte Berg. Door de flexibele scheidingswand tussen de speellokalen weg te schuiven, kan deze ruimte ook als een grote aula gebruikt worden. Op de verdieping zijn een personeelsruimte, kantoren en de klaslokalen met verwerkingsruimtes van de bovenbouw. De relatief weinig intensief gebruikte functies (kantoren, personeelsruimte) liggen in de oostelijke vleugel om privacy van de omliggende woningen zo veel mogelijk te waarborgen. Een van de meest opvallende elementen van de school is de groepering van de functies rond een lichte open hof, die qua typologie doet denken aan de bouw van carré-boerderijen in dit gebied.