Brede School met 14 appartementen

Het project bestaat in hoofdzaak uit het realiseren van de nieuwe brede school het Bijvank te Enschede Zuid, waarin zijn opgenomen twee basisscholen, een brede school gedeelte met peuterspeelzaal, BSO-unit en gymlokaal en 14 stuks appartementen inclusief de bijbehorende algemene ruimtes. Ook bij dit project behoort het aanleggen van het buitenterrein.