Buiten Gewoon Secundair Onderwijs

De school voor buitengewoon secundair onderwijs Ter Bruyninge biedt aangepast onderwijs aan zorgbehoevende leerlingen van het type OV1 en OV2. OV1 huisvest jongeren van 13 tot 25 jaar waaronder blinde en slechtziende leerlingen, slechthorende leerlingen, rolstoelpatiënten en leerlingen met gedragsproblemen. OV2 biedt aangepast onderwijs als voorbereiding op de beschutte werkplaats.De nieuwbouw is ter vervanging van een aantal bestaande paviljoenen en bijgebouwen en bedraagt 2033m2. Op de campus zullen een aantal andere gebouwen gehandhaafd blijven waaronder de refter en 2 schoolgebouwen.  Het programma van de nieuwbouw kent een sportzaal die enkele malen per jaar polyvalent gebruikt zal worden, lokalen voor OV1, lokalen voor OV2 en administratieve burelen. De ruimtes zijn per type geclusterd en in 4 afleesbare gebouwdelen geplaatst die gekoppeld zijn door een centrale "binnenstraat". Het gebouw manifesteert zich vooraan het terrein waarbij de inplanting verscheidene plekken definieert. De buitenruimtes variëren van groot naar klein, van beschut naar onbeschut en staan in relatie met de ruimtes binnen in het gebouw.