United World College

De wereld in een dorp, zo zou je ons ontwerp voor het UWC kunnen benoemen. Het leven van de ruim 900 leerlingen zal zich gaan afspelen rondom het centrale plein. De paviljoens aan het plein hebben een verschillend formaat, zoals in een brinkdorp waar in de loop der tijd op een min of meer vanzelfsprekende wijze verschillende functies zijn gebouwd.