Kindercluster Voorn te Leidsche Rijn

De opdracht was het realiseren van een forumschool met als componenten: twee zestienklassige scholen, kinderdagverblijf, sportzalen, vrijetijdscentrum, jeugd- en jongerenwerk en speeltuingebouw. Dit project is gestart in 1998 en heeft in dat jaar ook de vernieuwingsprijs gekregen van het Ministerie van OC en W en het ICS vanwege de vernieuwende gedachten die er uit het programma en het ontwerp naar voren kwamen. In de aanloop naar het ontwerp en bij het doorwerken van de schetsen hebben wij veel werk gestoken in het overleggen met de verschillende partijen ten aanzien van vergaande vormen van samenwerking in het gebouw. Daar waar in het oorspronkelijk stedenbouwkundige plan vijf losse gebouwen bedacht waren rondom een centraal plein, zijn we na een aantal goede en intensieve gesprekrondes uitgekomen op het door ons voorgestelde inplug-model dat voor alle partijen een forse meerwaarde bood. Op basis van die uitgangspunten is het programma van eisen bijgesteld en aangepast en is het ontwerp verder uitgewerkt.