Brede Mgr Bekkersschool

De Bekkersschool bekleedt een maatschappelijke functie voor de wijk. Het gebouw is er voor de kinderen, de ouders en de buurtbewoners. Door de voorzieningen is het gebouw voor wijkbewoners van alle leeftijden geschikt, van jong tot oud. Jongere kinderen kunnen hier terecht, om sociale en taalvaardigheden op te doen. Kinderen van andere scholen kunnen gebruik maken van de sportvoorziening. Door de huiskamer probeert de school contact te leggen tussen ouders onderling maar ook kan zo de ouderbetrokkenheid worden bevorderd. Want onderwijs en opvoeding verloopt het beste als ouders en school gezamenlijk optrekken. Overigens blijft het onderwijs op de brede school centraal staan. De Brede school maakt onderdeel uit van de herstructurering van de buurt (het Breehorngebied), waarvan Must Stedenbouw een stedenbouwkundig plan heeft opgesteld. In aansluiting op dit plan ontwierp Frencken Scholl Architecten een rechthoekig hoofdvolumen in drie lagen. De begane grond en eerste verdieping worden gebruikt door de peuterspeelzaal en school. In het bovenste volumen is de sportzaal ondergebracht. De ontsluiting van de voorzieningen is afgestemd op de drie hoofdfuncties: school, welzijn en sport. In de kopgevel aan de noordzijde ligt de entree van de peuterspeelzaal. Hier zijn ook een multifunctionele ruimte en een ontmoetingsruimte voor ouders. De buitenruimte bij dit deel van het gebouw is speciaal ingericht als speelruimte voor de allerkleinsten. De entree van de school is aan de rustige oostzijde in een ruime parkachtige omgeving, waar voor het halen en brengen van de kinderen voldoende en veilige gelegenheid is. De sportzaal heeft een afzonderlijke toegang aan de zuidzijde, zodat deze in beheer eenvoudig is te gebruiken.