Brede Islamitische basisschool El Amien

De nieuwbouw van de brede school is een onderdeel van een complex van gebouwen, waaronder school, woningen en commerciële ruimtes. Het bestuur heeft er voor gekozen om niet simpelweg een nieuwe basisschool te bouwen, maar een brede school, waardoor er mogelijkheden ontstonden een vernieuwend onderwijsgebouw te realiseren. Door de combinatie met de peuterspeelzaal, de sportvoorziening en de welzijnsruimtes, werd het mogelijk om binnen het gebouw meer ruimte voor specifieke onderwijsvormen te maken. De functies zoals vieringen, weekopeningen- en sluitingen en bewegingsonderwijs alsmede het overblijven kunnen namelijk zeer eenvoudig worden ondergebracht in de andere gebouwdelen, die daarvoor ook goed zijn ingericht. Veiligheid speelt een belangrijke rol in het ontwerp: het gebouw moet de kinderen een veilige en geborgen plek bieden.