Buurtcentrum Nazareth

De nieuwbouw voor Buurtcentrum Nazareth vervangt twee oudere buurtcentra in deze wijk en biedt huisvesting aan ong. 17 verenigingen. De ruimtes zijn flexibel en multifunctioneel opgebouwd,  zodat gemakkelijk aan de wensen van iedere gebruiker kan worden voldaan.Men ontmoet elkaar in de foyer, de centraal gelegen ruimte nabij de hoofdentree. Deze foyer biedt toegang tot de verschillende zalen. Deze zalen zijn door iedere vereniging te gebruiken en zijn multifunctioneel inzetbaar door de aangebrachte panelenwanden. Het ontwerp voor het buurthuis sluit nauw aan op  de aanpalende school. Er is namelijk voor gekozen de peuterspeelzaal, die oorspronkelijk in één van de buurthuizen was gehuisvest, niet in de nieuwbouw onder te brengen maar in de school. Omdat er een samenhang tussen deze partners bestaat, moest de school ook worden aangepast. Er is toen gekozen voor het creëren van een ensemble van gebouwen rondom een gemeenschappelijk plein, waarbij het nieuwe buurthuis optimaal aansluit qua hoogte, gevellijnen en materiaalkeuze. Vanuit het buurtcentrum is er via een gemeenschappelijk plein toegang tot en verbinding met de school, de peuterspeelzaal en de gymzaal.  Er is veel aandacht gegeven aan duurzaamheid (groendak, C2C materialen) en energiezuinigheid (laagtemperatuursysteem, warnteterugwinning) Ook het interieur (van alle gebouwdelen) is door ons ontworpen waardoor een prettige sfeer kon ontstaan en een goede samenhang tussen buurthuis en school.