Brede School Haren, Donk de Reit

De brede Bossche School (BBS) in Haren, Donk de Reit is een combinatiegebouw (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, twee basisscholen, wijkaccommodatie, tienerruimtes en een sportzaal met foyer en tribune) dat een flinke impuls moet gaan geven aan het centrumgebied van deze wijk. Er wordt een grote herstructureringsoperatie doorgevoerd waarbij dit gebouw een belangrijke rol vervult. De BBS werkt op basis van een continu ontwikkelingstraject: kinderen worden vanaf dat ze binnenkomen in kinderdagverblijf of peuterspeelzaal begeleid, waarbij er voor kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand speciale programma’s voorhanden zijn. Deze programma’s worden vervolgd in het basisonderwijs. Om het gebouw laagdrempelig te maken zijn er ook buurtvoorzieningen in opgenomen: wijkhuis, tienerruimtes, sport en cursusruimtes.