Interne Verbouwing Kindcentrum Oda

De transformatie van Basisschool St. Oda tot Kindcentrum Oda is een goed voorbeeld van de inpassing van een Integraal Kindcentrum in een bestaand gebouw. Het bouwvolume van de oorspronkelijk in 1929 ontworpen openluchtschool voor gezonde kinderen was gefaseerd ontstaan. Uitbreidingen vonden plaats in 1932, 1965, 1974, 1985 en 1988.  In 2002 ontwierp Frencken Scholl Architecten reeds een vleugel waarin een nieuwe gymzaal en kinderdagverblijf werden gevestigd. In 2010 is het gebouw door interne rangschikking tot kindcentrum omgetoverd.