Brede School De Kersenboom I

Studie verricht tijdens de gunningsfase Architectenselectie. Nieuwbouw huisvesting Brede School De Kersenboom. De opdracht betrof het ontwerpen van een gebouw voor de brede school, waarin twee basisscholen, een kinderdagverblijf en een buiten- en naschoolse opvang als partners kunnen worden gehuisvest. Het gebouw dat ontworpen moet worden heeft een omvang van 2.485 m2 BVO en een buitenterrein van ca. 940m Het nieuwe schoolgebouw wordt ingepast  in de nieuwbouwwijk de plantage de Sniep.