Medisch Pedagogisch Instituut 't Craeneveld

Projectnummer: 1004
Categorie: Zorg, Onderwijs
Locatie: Oudenaarde
Adres: Serpentstraat 57

Toelichting:

Medisch pedagogisch Instituut het Craeneveld (MPI) huisvest leerlingen met matige tot ernstige mentale beperkingen, fysieke beperkingen en leerstoornissen (type1,2,4 en 8). De nieuwbouw is ter vervanging van het huidige hoofdgebouw en enkele bijgebouwen. Op de campus blijven 2 andere schoolgebouwen en een internaat in gebruik, waar een deel van de leerlingen 's avonds en in het weekend over blijft.

FILMPJE | LEES MEER |

PROGRAMMA EN CONTEXT | LEES MEER |

DBFMO | LEES MEER |