Kindcentrum Prins Willem Alexander

Projectnummer: 771
Categorie: Onderwijs
Locatie: Vlaardingen
Adres: Gansfoortstraat 1-3-5

Toelichting:

Het nieuwe integraal kindcentrum in Vlaardingen staat in een wijk met bewoners van ruim dertig nationaliteiten. Er is een relatief groot aantal kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden. Daarom besteedt het kindcentrum veel aandacht aan taalonderwijs en techniek, wat zich onder meer uit in de bibliotheek die in het complex aanwezig is. Dagelijks bezoeken ruim 600 kinderen dit kindcentrum. Het biedt onderdak aan basisschool Prins Willem Alexander, kinderopvang, peuterspeelzaal en een jeugdbibliotheek. De nieuwbouw, die in 2011 als vervanging van het oude wijkservicepunt en scholen is gebouwd, straalt door de collectieve vorm ook collectieve kracht uit.

EEN GEBOUW VOOR DE WIJK | LEES MEER |

DE OPDRACHTGEVER OVER ONS | LEES MEER |