Kindcentrum de Hoven

Projectnummer: 817
Categorie: Onderwijs
Locatie: Rosmalen
Adres: Allegroweg 2

Toelichting:

Kindcentrum de Hoven in Rosmalen is een integraal kindcentrum. Zowel organisatorisch als ruimtelijk. Het basisonderwijs, het kinderdagverblijf, het peuterarrangement en de buitenschoolse opvang maken gebruik van leerdomeinen. In de Hoven zijn geen lokalen met gescheiden verwerkingsruimtes, maar zijn zones gemaakt die in elkaar overvloeien.

SCHOOL ZONDER LOKALEN | LEES MEER |

STEDENBOUW | LEES MEER |

DE OPDRACHTGEVER OVER ONS | LEES MEER |