Joodse Brede School Rosj Pina

Projectnummer: 444
Categorie: Onderwijs
Locatie: Amsterdam
Adres: van Leijenberghlaan 95

Toelichting:

De nieuwbouw van de brede schol Rosj Pina is eigenlijk een vervangende nieuwbouw. Het bestuur heeft er voor gekozen om niet simpelweg een nieuwe basisschool te bouwen, maar een brede school, waardoor er mogelijkheden ontstonden een vernieuwend onderwijsgebouw te realiseren. Door de combinatie met het kinderdagverblijf, de sportvoorziening en de gebedsruimte, werd het mogelijk om binnen het gebouw meer ruimte voor specifieke onderwijsvormen te maken. De functies zoals vieringen, weekopeningen- en sluitingen en bewegingsonderwijs alsmede het overblijven kunnen namelijk zeer eenvoudig worden ondergebracht in de andere gebouwdelen, die daarvoor ook goed zijn ingericht. Veiligheid speelt een belangrijke rol in het ontwerp: het gebouw moet de kinderen een veilige en geborgen plek bieden zonder dat het er als een bunker uitziet.