ATLENT Kinder Expertise Centrum | winnaar Scholenbouwprijs 2013!

Projectnummer: 798
Categorie: Zorg, Onderwijs
Locatie: 's-Hertogenbosch
Adres: Kooikersweg 7-9

Toelichting:

Het Kinderexpertisecentrum is een nieuw type gebouw dat als doel heeft meer integrale zorg te bieden aan kinderen met een beperking. In het gebouw zijn verschillende instellingen gecombineerd die zich richten op onderwijs, zorg en revalidatie van mindervalide kinderen in de leeftijd van nul tot eenentwintig jaar. Het systeem met lange gangen, gesloten deuren en anonieme behandelkamers is vermeden. Een groot collectief atrium van waaruit zicht is op de hoofdfuncties in het gebouw, komt daarvoor in de plaats. Dit gebouw is geen instelling, maar een levendig wijkgebouw!

De glazen traphekken- en gallerij hekken zijn gemaakt door Cepu Constructions. Meer informatie vindt u via deze link.

 

OVER ZORG EN ONDERWIJS | LEES MEER |

SCHOLENBOUWPRIJS 2013 | LEES MEER |