Verbouwing ‘t Mozaiek Maastricht

Uitermate geschikt voor onderwijs met meer zelfstandige werkvormen. Dat is het belangrijkste verschil met de vroegere gangenschool, die door de indeling van lokalen vooral op klassikaal onderwijs was afgestemd. Basisschool Het Mozaïek beschikt na de verbouwing in 2011 over tal van onderwijsplekken. Met een relatief klein budget is de verbouwing gerealiseerd. Het accent lag op onderwijskundige aanpassingen, de installaties zijn niet vernieuwd. De gevel van het gebouw (de schil) was in de jaren negentig al geïsoleerd. Wel zijn in de aula akoestische voorzieningen aangebracht. De school is zo aangepast dat deze in de toekomst kan uitgroeien tot integraal kindcentrum. De peuterspeelzaal op de begane grond kan eenvoudig gecombineerd met een kinderdagverblijf. De buitenschoolse opvang kan in de aula ondergebracht worden.