ABC-school De Vlindervallei

De transformatie van de naoorlogse lagere school tot een brede basisschool past in het kader van de herstructurering van Kruiskamp. Veel van de voorzieningen in deze Amersfoortse wijk, die grotendeels na de tweede wereldoorlog is gebouwd, kwamen de laatste jaren leeg te staan. Ook de voormalige lagere school is sinds enige jaren niet meer als school in gebruik. Het is een ontwerp uit begin jaren vijftig van de toenmalige stadsarchitect D. Zuiderhoek en staat op de nominatie om monument te worden, maar is nu verwaarloosd. Door het gebouw om te vormen tot brede school kan het een spilfunctie gaan vervullen. Naast de basisschool dienen ook een sporthal en wijkfuncties in het gebouw te worden opgenomen. De huidige bevolkingssamenstelling vraagt om die voorzieningen, zoals kinderopvang, naschoolse opvang, centrum voor jeugd en gezin (CJG) en een sportaccommodatie.