Woon begeleidingscentrum Coenraad-Abelstraat

Woon begeleidingscentrum Coenraad Abel staat midden in een gewone straat
in Weert. Het is gebaseerd op het moderne uitgangspunt dat mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking bij voorkeur zo zelfstandig mogelijk
in een woonwijk wonen. De ligging in de rustige woonbuurt in Weert sluit daar
goed op aan. De plattegrond van het woongebouw is typologisch gezien
geïnspireerd op de vorm van wooneenheden rond een gezamenlijke hof. Dit is al
eeuwen lang een zeer succesvol model om op een kleinschalige wijze sociale
contacten te bevorderen. Het is beschermd wonen, met een laagdrempelige
scheiding met de buitenwereld. De opzet van het centrum is bijzonder. Door de
wooneenheden en collectieve functies over twee vleugels te verdelen en deze
vanuit het midden uit elkaar te schuiven ontstaat een collectief middengebied
dat als schakel functioneert. We deelden het complex functioneel op in vier
eenheden, elk voor zeven bewoners, omdat dat als ideaal aantal wordt gezien
door de opdrachtgever, de Woningstichting Domus en de gebruiker van het complex
Pedagogisch Sociaal Werk Midden Limburg.