Verenigingsgebouw Sportpark-West

Temidden van de bestaande sportvelden in het sportpark is een nieuw verenigingsgebouw gerealiseerd dat onderdak biedt aan de sportverenigingen. In een halfverdiepte bouwlaag zijn de douche- en kleedruimtes ondergebracht alsmede de bergingen. Dit volume fungeert als een podium waar bovenop drie kantines en de bestuursruimtes zijn geplaatst. Het gebouw ligt centraal ten opzichte van de hoofdvelden van de drie hoofdgebruikers: voetbal, honkbal en rugby. Elke kantine is zo geplaatst dat zij uitzicht biedt op het bijbehorende wedstrijdveld. De samenvoeging van de oorspronkelijke drie kantines in een gebouw maakt het mogelijk flexibeler van de voorzieningen gebruik te maken. Zo staan bij grotere evenementen zoals toernooien meer kleed- en douchefaciliteiten ter beschikking van de clubs.