Kinderdienstencentrum

In opdracht van Vastgoed 2-Duizend hebben wij voorliggend ontwerp gemaakt voor een kinderdienstencentrum met vier woongroepen tbv Stichting PSW. Het kinderdienstencentrum bestaat uit acht groepsruimtes met verzorgingsruimtes, een zwembad, gymzaal, ruimtes voor logopedie, fysiotherapie en gedragtherapie en een centrale aula. In totaal 2725m2 BVO. Een woongroep bestaat uit een woonkamer en vijf slaapkamers en worden per twee gekoppeld. De vier woongroepen samen hebben een oppervlakte van 1400 m2 BVO. Het kinderdienstencentrum komt te liggen in Heythuysen ten noorden van de Noorderbaan. In deze nieuwbouwwijk is een perceel, bestemd voor maatschappelijke doeleinden samen met een aanpalend perceel voor woningbouw, vrijgemaakt voor dit project. De Noorderbaan is via de rotonde verbonden aan de Vlasstraat. Deze straat is de hoofdontsluitingsweg van het terrein van het kinderdienstencentrum. Door het hertontwikkelingsgebied loopt een groene zone van noord naar zuid. Precies in het midden van deze groene zone ligt het terrein van het kinderdienstencentrum. De groene zone wordt echter niet onderbroken maar loopt letterlijk over en tussen de gebouwen door. Dit wordt gewaarborgd door de positionering van de gebouwen in de situatie, door alle 3 de gebouwen uit te voeren met een (glooiend) groendak en extra aandacht aan het ontwerp en de uitvoering van de terreininrichting te geven. Het kinderdienstencentrum is aan de oostzijde van het perceel gesitueerd en de twee woongebouwen aan de westzijde. Rekening houdend met de klimaatbeheersing, toegankelijkheid en ontsluiting van het terrein is dit een afgewogen keuze geweest. De entree ligt namelijk in het midden van het kinderdienstencentrum. Zo vormt de centrale aula samen met de gymzaal en het zwembad het hart van het gebouw. Daaromheen zijn de groepsruimtes gepositioneerd. Door de groepsruimtes iets te laten springen ten opzichte van elkaar ontstaan een aantal gevarieerde “binnentuinen”. Deze binnentuinen koppelen als het ware de twee groene zones in het gebied aan elkaar. Het groen spoelt tussen de volumes door. Het aspect duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Door het hele proces houden we nauwlettend rekening met duurzaamheid. Zo zijn de drie gebouwen energetisch optimaal georiënteerd en als compacte vormen ontworpen. Het flexibele gebruik van de centrale ruimtes bespaart vierkante meters. Groendaken, houten constructies en installaties met weinig energieverbruik voegen hun deel toe aan een duurzaam gebouw.