Brede School

Projectnummer: 453
Categorie: Wonen, Onderwijs
Locatie: Kerkrade
Adres: Dir. Van der M├╝hlenlaan

Toelichting:

Nieuwbouw van twee basisscholen (vierklassig en zestien-klassig), een kinderdagverblijf, een sportvoorziening en 40 woningen. In de wijk Rolducherveld, daterend uit de jaren vijftig en zestig, vindt momenteel op grote schaal een herstructurering plaats en binnen deze operatie is de behoefte aan een modern voorzieningencluster ontstaan. De twee bestaande scholen (een van katholieke en een van bijzonder neutrale denominatie) worden samen met een peuterspeelzaal en een aantal buurtgerichte ruimtes tot een gebouw gevormd.