Brede School met 14 appartementen

Projectnummer: 604
Categorie: Wonen, Onderwijs
Locatie: Enschede
Adres: Het Bijvank 107 en 111

Toelichting:

Het project bestaat in hoofdzaak uit het realiseren van de nieuwe brede school het Bijvank te Enschede Zuid, waarin zijn opgenomen twee basisscholen, een brede school gedeelte met peuterspeelzaal, BSO-unit en gymlokaal en 14 stuks appartementen inclusief de bijbehorende algemene ruimtes. Ook bij dit project behoort het aanleggen van het buitenterrein.