VANZELFSPREKEND DUURZAAM Het ontwerpen van een duurzaam gebouw is voor ons vanzelfsprekend. Wij besteden zorg en aandacht aan een slimme integratie van installatieprinicpe, constructieprincipe, materiaalkeuze en detaillering. We maken keuzes inzichtelijk en wegen beslissingen af binnen de kaders en ambities van de betrokken partijen. Het toepassen van zonnecollectoren, wartmtepompen en cradle to cradle materialen is voor ons niet nieuw. Net zo min als het toepassen van een laag temperatuur systeem, hoogfrequente verlichting en daglichtafhankelijke regeling. Deze ingrepen besparen energie en zijn militeutechnisch verantwoord maar dragen tevens bij aan een zo'n gunstig mogelijke beheersing van stichting-, exploitatie- en onderhoudskosten.

MEETBAARHEID Om tijdens het ontwerpproces duurzame investeringen ten opzicht evan elkaar af te kunnen wegen en te toetsen, hechten wij belang aan de meetbaarheid hiervan. wij hebben eravring in de rekenmethodieken van GPR, greencalc, duurzaamheidsmeter en ecoquaester.Tijdens het hele proces kunnen we een ontwerp toetsen middels het programma Eco designer dat is gekoppeld aan ons 3d model. Dit stelt ons in staat om het ontwerp te toetsen op de hoeveelheid CO2 uitstoot en de te verwachten energielasten. Ook kunnen we hierin toetsen welk effect een wijziging een aanpassing aan het ontwerp te weeg brengt.

 

 

 

 

 

 

DIRECT NAAR BIJZONDERE VOORBEELDEN:

- NUL OP DE METER> Scholencluster Kamerik

- ALL ELECTRIC SCHOOL> Scholencluster Harmelen

- BREAM VERY GOOD> United World college Maastricht

- FRISSE SCHOOL> Sjinskoel Schinveld

- Flexibel XLL > Kindcentrum De Hoven Rosmalen

- TRANSFORMATIE> Basisschool St. Pieter Maastricht

- NATUURLIJKE BRONNEN > Brede School Valkenburg (NH)

- LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN> Onze Lieve Vrouwe plein in Kunrade

- ENERGETISCHE OPWAARDERING> Tongerstraat 6 Maastricht