3 DIMENSIONAAL TEKENEN
Frencken Scholl Architecten tekent sinds jaar en dag 3-dimensionaal. Dit biedt ons een uitermate geschikt middel tot visualiseren en communiceren in iedere fase van het ontwerptraject. Ingewikkelde bouwtekeningen komen tot leven. Inzicht in het plan wordt hiermee in een vroeg stadium verworven en dit biedt een platform voor een waardevolle dialoog.

BIMMEN EN DE ROL VAN DE ARCHITECT
Wij bimmen en omarmen de mogelijkheden die bimmen met zich brengt:  een middel om de kwaliteit van het proces en het eindproduct te verbeteren. Wij staan voor een open BIM samenwerking waarbij wij als coördinator de verschillende aspectmodellen verenigen, clash detecties uitvoeren en het ontwerpteam aansturen. Dit voorkomt fouten in de uitvoering, faalkosten en teleurstellingen achteraf. Daarnaast biedt het een nauwkeurige input van aantallen en hoeveelheden op basis waarvan bouwkosten en onderhoudskosten snel een reëel kunnen worden benaderd. Centraal staat de integrale samenwerking van alle ontwerpende partijen tot en met de uitvoerende partijen. Naast waardevolle input voor de opdrachtgever of onderlinge adviseurs biedt een goed doorgewerkt BIM model een volledig informatiepakket aan de aannemer. Al de expertise, kwaliteit en het productiewerk dat is verricht tijdens de engineeringssfase zit verpakt in het model en zijn toegankelijk voor de aannemer. Dit vergemakkelijkt overdracht en uitvoering. Bimmen is voor ons echter nooit een doel op zich. Bimmen vereist namelijk ook een andere manier van werken. Wij stellen dan ook een BIM protocol op waarin de afspraken tussen de ontwerpende partijen wordt vastgelegd.