MEER DAN EEN OPEENSTAPELING VAN RUIMTES
Een gebouw is altijd meer dan alleen maar een aaneenrijging van ruimtes. Achter elk gebouw steekt een gedachte ten aanzien van het beoogde gebruik, de gewenste uitstraling, de inbedding in de omgeving, de maatschappelijke betekenis en relevantie. Een gebouw vertelt een verhaal. Onze ambitie is het wezen van het gebouw treffen en dat tot leven brengen waarbij de weg er naar toe voor alle partijen een inspirerende en enthousiasmerende belevenis is.

Wij nemen als bureau een positief kritische houding ten opzichte van de opdrachtgever aan. Met de in de loop der jaren opgedane ervaring stellen we eerst een hele serie gerichte vragen. De daaruit voortvloeiende discussie heeft tot doel om niet alleen de architect, maar ook de opdrachtgever in een vroeg stadium inzicht te verschaffen in het wezen, de crux, van de opgave. Dit boven tafel krijgen is een van de belangrijkste onderdelen van het ontwerpproces.

ONTWERPEN VAN BINNENUIT
We ontwerpen van binnenuit en voor ons is ieder project uniek. We hebben vooraf geen vastomlijnd beeld van het project dat we gedurende het proces blijven najagen en stellen ons dienend op. Onze vormentaal is op het modernisme geïnspireerd, maar daar geven we een geheel eigen invulling aan. Onze ontwerpen kenmerken zich door warmte en sfeer, door een geometrische opzet en aandacht voor ruimtelijkheid en expresise. Hierbij vormen echter steeds functionele onderdelen de zetstukken waarmee wordt gewerkt. Een luifel is nooit zomaar een aan de gevel gehangen afdakje, maar steeds een wezenlijk functioneel onderdeel van het gebouw.

 

 

 

OPDRACHTGEVERS OVER ONS:

- Peter van de Windt > Kindcentrum Prins Willem Alexander Vlaardingen

- Peter Blomme > Kindcentrum de Hoven Rosmalen

-Tjerk Bouwman > Sporthal de Wetteling Venray

-Caroline Lieshout > Basisschool de Achtbaan Tiel